top of page

FAU

Alle foreldre ved skolen er medlem av foreldrerådet, og av disse velges det representanter som utgjør Foreldrerådets Arbeids Utvalg (FAU). Vi ønsker en forelder fra hvert klassetrinn. Vi har pr. nå tre utvalgte funksjoner; leder, kasserer og sekretær. Møter blir holdt ca. en gang i måneden.

 

FAU skal sikre at foreldrene har medvirkning i skolen ved å fremme fellesinteressene til foreldrene, medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø, og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. FAU har tett samarbeid med skolens ledelse, og har en representant i styret ved skolen, med møte- og talerett.  

 

Vi har også samarbeidsforum med de andre Hamar skolene, som felles FAU-leder forum for Hamar skolene, hvor alle barneskoler og ungdomsskolene er representert.

Vi har også egen Natteravn koordinator ved skolen, på lik linje med de andre ungdomsskolene i Hamar.

 

FAU ved Hamar Montessoriskole har i løpet av skoleåret satt opp noen faste store fellesarrangementer som høstmarked, julemarked og 17. mai, samt at det blir arrangert mindre aktiviteter ellers i året gruppevis. Det er foresatte ved skolen som sørger for gjennomføringen av arrangementene.

FAU og elevråd: Tekst

FAU for skoleåret 2022/23

  • Andrè Kristiansen | leder (gruppe 1)

  • Ingeborg Torp | nestleder (gruppe 2)

  • June Aure | kasserer (gruppe 3)

  • Jan Arneberg (gruppe 1)

  • Elin Marthinussen (gruppe 2)

  • Britt Nordsveen (gruppe 3)

  • Mona Dahlsrud (gruppe 3)

FAU og elevråd: Liste
bottom of page