top of page
IMG_8923.jpg

Velkommen til oss

Hamar Montessoriskole er en friskole som ble etablert i 2001, og er eneste private barne- og ungdomsskole for 1.–10. trinn i Hamar kommune. Skolen følger Læreplan for montessoriskolen som er utarbeidet av Montessori Norge og  godkjent av Utdanningsdirektoratet. 
 
​​Vi ønsker å være tett knyttet til, og i tråd med, menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål. Fokuset vårt er globalt og helhetlig med tanke om at alle mennesker er verdensborgere og likeverdige. Vi mener at montessoripedagogikken er best egnet til å forberede barn og unge på fremtiden og de oppgavene som venter dem i voksenlivet. Pedagogikken støtter elevens utvikling ved at eleven gis rom til å foreta valg, være en del av et fellesskap og delta i meningsfylt arbeid.


Skolen er godkjent for 105 elever fordelt mellom 1.–10. trinn. Elevene går i aldersblandede grupper. Skolen er delt i tre grupper. Gruppe 1 er for barn fra 6-9 år (1.–3. trinn), gruppe 2 er for barn fra 9-12 år (4.–6. trinn), mens gruppe 3 er for barn fra 12-16 år (7.–10.trinn).

 

Det fysiske miljøet er forberedt og tilpasset de grunnleggende behovene for barna i de ulike aldersgruppene. Hos oss er samarbeid på tvers av alder og mulighet til fordypning sentralt. Ungdomsskolepedagogikken tar elevenes behov for praktisk arbeid, faglig utforskning, selvutfoldelse og sosialt felleskap på alvor.

Om oss: About Us

Visjon

Varig læreglede fra barn til ungdom.

Våre verdiord er:

  • Ansvar

  • Frihet

  • Trygghet

Om oss: Tekst

Formål

Skolens formål er å tilby et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper, herunder å formidle og utvikle et landsdekkende skoletilbud av høy pedagogisk standard basert på disse prinsippene. Virksomheten drives i samsvar med Stiftelsesloven og Friskoleloven. Skolen er medlem av Montessori Norge. Årsplaner utarbeides med grunnlag i Montessori Norge sin godkjente læreplan. (jf. vedtekter § 2)

Om oss: Tekst

Vår historie

Hamar Montessoriskole ligger på Hamar. Skolen vår har utviklet seg fra en barneskole, til barne- og ungdomsskole. I disse omgivelsene trives elever og lærere, og her ønsker vi å utvikle skolen videre inn i fremtiden.  


Hamar Montessoriskole åpnet i 2001, i leide lokaler i speiderhuset på Ajer.  Senere flyttet vi til Ener samfunnshus på Ridabu. I 2018 kunne vi endelig flytte inn i egne lokaler ved Hedmarktoppen. Det ble en milepæl for Hamar Montessoriskole. Nå har vi et fantastisk nybygg, spesielt bygget for å drive montessoriskole.

 

Stiftelsen Hamar Montessoriskole har en godkjenning på inntil 105 elever fra 1.-10. trinn.

Om oss: Tekst

Styret og ledelsen

Sammen lager man gode rammer for barns utvikling og læring. Her finner du oversikt over hvem vi er.

Læreplan

Skolen følger Læreplan for montessoriskolen som er utarbeidet av Montessori Norge og godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Skolefellesskapet

Å lære å jobbe og være sammen med andre i et fredelig og varmt samfunn er kanskje den viktigste livsferdigheten et montessorimiljø byr på.

Om oss: Liste
bottom of page