top of page

Skolefellesskapet

Maria Montessori var opptatt av fellesskap og å føle tilhørighet. Hun forsto hvor viktig det er å ta vare på barns emosjonelle utvikling. Hun var opptatt av tilrettelegging av miljøet og hjelpe elever til å utvikle seg, til å nå sitt fulle potensiale og å lære for livet. Montessoripedagogikken er opptatt av helheten. Montessori snakket om å støtte utviklingen av sosiale ferdigheter, emosjonell intelligens og intellektuell kompetanse.

Hamar Montessoriskole er et fellesskap som består av elever, lærere, assistenter og foreldre. Her ønsker vi å gi alle et fellesskap de føler tilhørighet til. Skolen vår skal være et sted der trygghet, tillit, varme og gjensidig respekt er viktig.

​Vi har et felles ansvar for å få til dette. Tillitsforhold må få utvikle seg mellom alle medlemmene i fellesskapet vårt. Når elever, ansatte og foreldre jobber sammen om fellesoppgaver som betyr noe for skolens utvikling, vokser også følelsen av tilhørighet. Hos oss kan små ting være av stor betydning. Vakre tilrettelagte rom, elever som samarbeider på tvers av alder, en hyggelig dugnad, en utstrakt hånd, en takk eller bare smilet fra en person kan gjøre en forskjell. Dette tillitsforholdet har vi et felles ansvar for å bygge opp.

Frihet er sentralt i Montessoriskolen. Maria Montessori har lært oss at denne friheten er knyttet til ansvar. Hos oss har elevene mulighet til å bevege seg rundt i rommene og på skolen, de kan jobbe med ulike elever i ulik alder. Elevene kjenner verdien av å bidra og å være til hjelp. Å gjøre en innsats for fellesskapet er viktig hos oss.

Helt fra start er vi opptatt av å hjelpe elevene til å ta ansvar og reflektere over egen praksis. Konsekvensene av de gode beslutningene som blir tatt gir i neste runde mer frihet og mer ansvar. Det bygger opp personlighet og modenhet, som gir grunnlaget for økt ansvar og skaper en syklus som driver felleskapet som helhet til et høyere nivå.

Miljøet barna møter på skolen er gjennomtenkt og forberedt for at alle på skolen skal kunne få muligheten til å utvikle seg. Dette er forberedelser for livet på skolen, i samfunnet og for livet.

Over alt hvor mennesker møtes og er sammen vil det oppstå uenigheter.  Vi er opptatt av at elevene får mulighet til å utvikle sin etiske bevissthet og sin evne til dialog. Som en del av et felleskap er det viktig med noen «kjøreregler» slik at alle vet hvilke forventninger vi har til hverandre.

Det stilles høye krav til alle voksne på skolen. Vi vet hvor viktig vår rolle er. Vi er rollemodeller og har dermed et stort ansvar når det gjelder alt fra når det kommer til væremåte, samarbeid, kommunikasjon eller å ivareta det fysiske miljøet. Alle skal kjenne på ansvaret de har for utviklingen av felleskapet.

Foreldre spiller også en viktig rolle i utviklingen av felleskapet vårt. Gjennom å delta på møter, dugnader eller andre aktiviteter skolen og FAU organiserer, men også i måten det snakkes om andre, andres barn og skolen.

Å lære å jobbe og være sammen med andre i et fredelig og omsorgsfullt samfunn, er kanskje den viktigste livsferdigheten et montessorimiljø byr på.

Hamar Montessoriskole er mer enn en skole, Hamar Montessoriskole er et felleskap! 

IMG_1891
IMG_4781
IMG_4816
IMG_4762
IMG_4797
IMG_4830
Skolefellesskapet: About Us
bottom of page