Styret

Hamar Montessoriskole er en stiftelse. Styret består av styreleder og 4 styremedlemmer, en representant fra undervisningspersonalet og øvrig ansatt, elevrådsleder og leder for FAU. Styret møtes minimum 4 ganger pr år. 

Styrets oppgaver er forankret i friskoleloven §5-2. 
De 4 stiftelsesvalgte styremedlemmene sitter for 4 år av gangen. Det utnevnes en valgkomite som fremmer forslag til valg. Se for øvrig skolens vedtekter.

 

Styremedlemmer

  • Jennifer Anne Varbanov styreleder

  • Oscar Høvik styremedlem

  • Susanne Grytten FAU-representant

  • Tommy Eriksen styremedlem

  • Silje Christine Olsen Slotterøy styremedlem

  • Terje Smedby lærerrepresentant

  • Marius Kjønsberg styremedlem 

  • Marius Lyngroth øvrige ansatt representant

  • Ingeborg Torp varamedlem 

  • Svenn Olav K Foldvik varamedlem