top of page

Styret

Hamar Montessoriskole er en stiftelse. Styret består av styreleder og 4 styremedlemmer, en representant fra undervisningspersonalet og øvrig ansatt, elevrådsleder og leder for FAU. Styret møtes minimum 4 ganger pr år. 

Styrets oppgaver er forankret i friskoleloven §5-2. 
De 4 stiftelsesvalgte styremedlemmene sitter for 4 år av gangen. Det utnevnes en valgkomite som fremmer forslag til valg. Se for øvrig skolens vedtekter.

Styret: Tekst

Styremedlemmer

 • Jennifer Anne Varbanov styreleder
  Tlf: 404 70 868 | E-post: Jennifer.varbanov@hamar-montessoriskole.no

 • Oscar Høvik styremedlem

 • André Kristiansen FAU-representant

 • Tommy Eriksen styremedlem

 • Mona Ullans Dahlsrud styremedlem

 • Britt Nordsveen styremedlem

 • Torni Saugerud lærerrepresentant

 • Natvidad Kristoffersen ansattrepresentant

 • Ingeborg Torp varamedlem 

 • Svenn Olav K Foldvik varamedlem 

Styret: Liste
bottom of page