Styret

Hamar Montessoriskole er en stiftelse. Stiftelsesstyret består av 6 styremedlemmer. Øvrige representanter er en fra undervisningspersonalet, øvrig ansatt, elevrådsleder og leder for FAU. Styret møtes minimum 4 ganger pr år. 

Styrets oppgaver er hovedsakelig forankret i friskoleloven §5-2. 
De 6 stiftelsesvalgte styremedlemmene sitter for 2 år av gangen. Det utnevnes en valgkomite som fremmer forslag til styremedlemmer. En av de 6 medlemmene skal til enhver tid være en forelder ved skolen. Se for øvrig skolens vedtekter.

 

Styremedlemmer

  • Jennifer Anne Varbanov styreleder

  • Oscar Høvik styremedlem

  • Susanne Grytten styremedlem

  • Tommy Eriksen styremedlem

  • Silje Christine Olsen Slotterøy styremedlem

  • Terje Smedby styremedlem

Øvrige representanter

  • Frank Abrahamsen Varamedlem

  • Marius Kjønsberg Varamedlem

  • Marius Lyngroth Varamedlem